начало За нас Моден блог > ПРИЕМ < Видео канал
Контакти in ENGLISHПрофил на купувача
Модното училище на Русе!Модерният свят в твоите ръце! Модното училище на Русе!
Rousse - Free spirit city
Достъп до обществена информация
Прием след 7-ми клас Прием след 8-ми клас Прием Вечерно обучение

Училищен вестник "Съвременници"
БРОЙ 23 - АПРИЛ 2015 г.
Брой 22 - ФЕВРУАРИ 2015 г.
Брой 21 - ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Брой 20 - ЮНИ 2014 г.
Брой 19 - АПРИЛ 2014 г.
Брой 18 - ФЕВРУАРИ 2014 г.
Брой 17 - ДЕКЕМВРИ 2013 г.
Брой 16 - ЮНИ 2013 г.
Брой 15 - АПРИЛ 2013 г.
Брой 14 - ФЕВРУАРИ 2013 г.
Брой 13 - ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Брой 12 - ЮНИ 2012 г.
Брой 11 - АПРИЛ 2012 г.
Брой 10 - ФЕВРУАРИ 2012 г.
Брой 09 - ДЕКЕМВРИ 2011 г.
Брой 08 - ЮНИ 2011 г.
Брой 07 - АПРИЛ 2011 г.
Брой 06 - ФЕВРУАРИ 2011 г.
Брой 05 - ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Брой 04 - ЮНИ 2010 г.
Брой 03 - АПРИЛ 2010 г.
Брой 02 - ФЕВРУАРИ 2010 г.
Брой 01 - ДЕКЕМВРИ 2009 г.


 


Прием в Професионална гимназия по облекло "Недка Иван лазарова" - РусеГрафик за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
ВИЖТЕ:
График за дейностите по
приемането на ученици
след завършен 7-ми клас
График за дейностите по приемането на ученици след завършен 7-ми клас
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
След 7-ми клас:
МОДЕЛИЕР
с английски език
Прием след 7-ми клас в ПГО: Моделиер с английски език
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
ВИЖТЕ:
График за дейностите по
приемането на ученици
след завършен 8-ми клас
График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)

След 8-ми клас:
ДИЗАЙНЕР
с английски език
и втори чужд език
руски или немски
Прием след 8-ми клас в ПГО: Дизайнер с английски език и втори чужд руски или немски
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
След 8-ми клас:
ФРИЗЬОР
с английски език
и втори чужд език
руски или немски
Прием след 8-ми клас в ПГО: Фризьор с английски език и втори чужд руски или немски
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
След 8-ми клас:
КОЗМЕТИК
с английски език
и втори чужд език
руски или немски
Прием след 8-ми клас в ПГО: Козметик с английски език и втори чужд руски или немски
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
След 8-ми клас:
ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ОБЛЕКЛО
с английски език
и втори чужд език
руски или немски
Прием след 8-ми клас в ПГО: Оператор в производството на облекло с английски език и втори чужд руски или немски
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)
ВЕЧЕРНО след 8-ми клас:
ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ОБЛЕКЛО
с английски език
и втори чужд език
руски или немски
Прием след 8-ми клас, вечерна форма на обучение, в ПГО: Оператор в производството на облекло с английски език и втори чужд руски или немски
(щракнете върху снимката,
за да я отворите в нов прозорец)

>>> ИЗТЕГЛЕТЕ: ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
НА ПГ ПО ОБЛЕКЛО "НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА"
ЗА ПРИЕМА СЛЕД 7-МИ И 8-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


>>> ИЗТЕГЛЕТЕ: Презентация на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" за Регионален инспекторат по образование - Русе

Модното училище на Русе

Модното училище на Русе

Модното училище на Русе

Модното училище на Русе

Модното училище на Русе

Модното училище на Русе
За нас
История
Патрон
Символи
Екип
Контакти
Прием в ПГО
Специалности
Срокове
Съобщения
ПГО в социалните мрежи
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Google+
Училищен живот
Учебен процес
Държавни зрелостни изпити
Професии
Участие в живота в общината и региона
Ученически съвет
Извънкласни и извънучилищни дейности
Училищен вестник
Спорт
Галерия
Фото албуми
На стената - постижения на гимназията от регионални, национални и международни състезания и проекти

Партньори
Фирми (стопански и нестопански) и неправителствени организации, с чиято помощ се обогатява учебния и производствения процес в ПГО
Новини
Обяви
Прес съобщения
Проекти - настоящи и минали
Другите за нас
Виртуална книга за отзиви
Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе в интернет 2009 - 2015.
Уебсайтът е създаден и поддържан от клуб "Център за кариерно развитие" и Ученически съвет при ПГ по облекло  2012 - 2015.