начало За нас Моден блог ПРИЕМ Видео канал
Контакти in ENGLISH> Профил на купувачa <
ПГ по облекло РУСЕ - ЛОГОМодното училище на Русе ПГ по облекло РУСЕ Русе - какндидат за Европейска столица на културата 2009
НОВО: Достъп до обществена информация ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: Изпълнител на обществена поръчка

Училищен вестник "Съвременници"
Брой 23 - АПРИЛ 2015 г.
Брой 22 - ФЕВРУАРИ 2015 г.
Брой 21 - ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Брой 20 - ЮНИ 2014 г.
Брой 19 - АПРИЛ 2014 г.
Брой 18 - ФЕВРУАРИ 2014 г.
Брой 17 - ДЕКЕМВРИ 2013 г.
Брой 16 - ЮНИ 2013 г.
Брой 15 - АПРИЛ 2013 г.
Брой 14 - ФЕВРУАРИ 2013 г.
Брой 13 - ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Брой 12 - ЮНИ 2012 г.
Брой 11 - АПРИЛ 2012 г.
Брой 10 - ФЕВРУАРИ 2012 г.
Брой 09 - ДЕКЕМВРИ 2011 г.
Брой 08 - ЮНИ 2011 г.
Брой 07 - АПРИЛ 2011 г.
Брой 06 - ФЕВРУАРИ 2011 г.
Брой 05 - ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Брой 04 - ЮНИ 2010 г.
Брой 03 - АПРИЛ 2010 г.
Брой 02 - ФЕВРУАРИ 2010 г.
Брой 01 - ДЕКЕМВРИ 2009 г.
 
Списък на учебниците за учебната  2014 / 2015 година
9-ти класнатиснете върху линка, за да изтеглите файла
10-ти клас
11-ти клас
12-ти клас

12 ноември 2014 г.

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА във връзка с одобрено финансиране на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", гр. Русе по Дейност 1 "Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории" за обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на бази за практическо обучение и учебни стаи в рамките на Национална програма "Модернизация на материалната база в училище"

10 ноември 2014 г.

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
"ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА" - РУСЕ"


27 октомври 2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО "НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА" - РУСЕ

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ПАРОГЕНЕРАТОР И ПРЕНОСИМ ПАРОГЕНЕРАТОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА” - РУСЕ


ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА


24 септември 2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "СМР на обект: "Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и на обект "Ремонт на учебни работилници и кабинети за практическо обучение в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе

Обучение на възрастни


Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Fashion Design of 2013
За нас
История
Патрон
Символи
Екип
Контакти
Прием в ПГО
Специалности
Срокове
Съобщения
ПГО в интернет
Facebook
YouTube
Twitter
Google+
Училищен живот
Учебен процес
Държавни зрелостни изпити
Професии
Участие в живота в общината и региона
Ученически съвет
Извънкласни и извънучилищни дейности
Училищен вестник
Спорт
Галерия
Фото албуми
На стената - постижения на гимназията от регионални, национални и международни състезания и проекти

Партньори
Фирми (стопански и нестопански) и неправителствени организации, с чиято помощ се обогатява учебния и производствения процес в ПГО
Новини
Обяви
Прес съобщения
Проекти - настоящи и минали
Другите за нас
Виртуална книга за отзиви
Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе в интернет 2009 - 2015.
Уебсайтът е създаден и поддържан от клуб "Център за кариерно развитие" и Ученически съвет при ПГ по облекло  2012 - 2015.