начало За нас Моден блог ПРИЕМ Видео канал
Контакти in ENGLISHПрофил на купувача
ПГ по облекло РУСЕ - ЛОГОМодното училище на Русе ПГ по облекло РУСЕРИЕМ РУСЕ - град на свободния дух
НОВО: Профил на купувача
Правила за достъп до обществена информация

Училищен вестник "Съвременници"
Брой 23 - АПРИЛ 2015 г.
Брой 22 - ФЕВРУАРИ 2015 г.
Брой 21 - ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Брой 20 - ЮНИ 2014 г.
Брой 19 - АПРИЛ 2014 г.
Брой 18 - ФЕВРУАРИ 2014 г.
Брой 17 - ДЕКЕМВРИ 2013 г.
Брой 16 - ЮНИ 2013 г.
Брой 15 - АПРИЛ 2013 г.
Брой 14 - ФЕВРУАРИ 2013 г.
Брой 13 - ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Брой 12 - ЮНИ 2012 г.
Брой 11 - АПРИЛ 2012 г.
Брой 10 - ФЕВРУАРИ 2012 г.
Брой 09 - ДЕКЕМВРИ 2011 г.
Брой 08 - ЮНИ 2011 г.
Брой 07 - АПРИЛ 2011 г.
Брой 06 - ФЕВРУАРИ 2011 г.
Брой 05 - ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Брой 04 - ЮНИ 2010 г.
Брой 03 - АПРИЛ 2010 г.
Брой 02 - ФЕВРУАРИ 2010 г.
Брой 01 - ДЕКЕМВРИ 2009 г.
 
Списък на учебниците за учебната  2013 / 2014 година
9-ти класнатиснете върху линка, за да изтеглите файла
10-ти клас
11-ти клас
12-ти клас

С настоящите правила се урежда редът и организацията за предоставяне на информация на гражданите на Република България от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе във връзка със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 април 2002 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 24 от 21 март 2006 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011 г.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
 
Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

Информацията, създавана и съхранявана в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, е обществена по смисъла на ЗДОИ.
Училището е задължителен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

Произнасянето по постъпили заявления за достъп до обществена информация е от изключителната компетентност на Директора на гимназията.
При изпълнение на задълженията си по ЗДОИ администрацията на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе спазва принципа за осигуряване на достъп до обществена информация. Ограниченията за предоставянето й се прилагат по изключение и само на основанията, предвидени в ЗДОИ.

Директорът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе информира за своята дейност чрез публикуване на интернет страницата на училището или съобщаване в друга форма (публикации в медиите, брошури, информационно табло и др.)

Обучение на възрастни


Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Fashion Design of 2013
За нас
История
Патрон
Символи
Екип
Контакти
Прием в ПГО
Специалности
Срокове
Съобщения
ПГО в интернет
Facebook
YouTube
Twitter
Google+
Училищен живот
Учебен процес
Държавни зрелостни изпити
Професии
Участие в живота в общината и региона
Ученически съвет
Извънкласни и извънучилищни дейности
Училищен вестник
Спорт
Галерия
Фото албуми
На стената - постижения на гимназията от регионални, национални и международни състезания и проекти

Партньори
Фирми (стопански и нестопански) и неправителствени организации, с чиято помощ се обогатява учебния и производствения процес в ПГО
Новини
Обяви
Прес съобщения
Проекти - настоящи и минали
Другите за нас
Виртуална книга за отзиви
Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе в интернет 2009 - 2015.
Уебсайтът е създаден и поддържан от клуб "Център за кариерно развитие" и Ученически съвет при ПГ по облекло  2012 - 2015.